Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
 ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
 NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
Infolinia +48 571 334 794
 
 
 

Dla kogo?

Badanie dla kobiet i mężczyzn,
dla osób w wieku 55-64 lat
dla osób pracujących
refundujemy koszt dojazdu własnego
możliwość dowozu grupowego
zwracamy koszt opieki nad osobą zależną
darmowy lek - pacjent nie ponosi
żadnych kosztów!

Informacje o badaniu

Rejestracja na badanie

 • tel. +48 571 334 797

Przygotowanie do Kolonoskopii

Regulamin programu

Deklaracja

Ankieta

 

Dla kogo?

Badanie dla kobiet w wieku 50-69 lat
dostępna raz na 24 miesiące
bez skierowania i bez kolejki

Informacje o badaniu

Rejestracja na badanie

 • tel. +48 571 334 799 lub +48 571 334 956

Przygotowanie do Mammografii

Regulamin programu

Deklaracja

Dla kogo?

dla wszystkich kobiet
zwracamy koszty dojazdu na badanie
bez kolejek
bez skierowania
wtedy gdy Ty masz czas!
szybko i profesjonalnie
tylko położna i Ty!
jeden telefon!
bezpłatnie i łagodnie

Informacje o badaniu

Rejestracja na badanie

 • Zgorzelec, ul. Warszawska 30,
  tel. +48 571 334 652

 • Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12,
  tel. +48 571 334 821

 • Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1,
  tel. +48 602 517 269

 • Zawidów, ul. Skłodowskiej – Curie 6,
  tel. +48 75 77 88 255

 • Pieńsk, ul. Dąbrowskiego 64,
  tel. +48 571 334 644

 • Olszyna, ul. Wolności 21,
  tel. +48 571 334 849

Przygotowanie do Cytologii

Regulamin programu

Deklaracja

Informacje: Aktualnie trwają spotkania informacyjno - edukacyjne! Sprawdź kiedy będziemy u Ciebie? tel. +48 571 334 794

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU
RPDS.08.07.00-02-0012/16 Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do
"Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi" w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy
RPDS.08.07.00-02-0011/16 Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do
"Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" w celu wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy
RPDS.08.07.00-02-0010/16 Poprawa dostępu do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego
dla osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy

Program operacyjny - RPDS.00.00.00 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa - RPDS.08.00.00 - Rynek pracy
Działanie
- RPDS.08.07.00 - Aktywne i zdrowe starzenie się