Subregionalna infolinia wsparcia - tel. 571 334 794 

Wielospecjalistyczny Szpital-SPZOZ w Zgorzelcu
Strona poświęcona profilaktyce i wczesnemu wykrywaniu raka dla programów:

  • „RPDS.08.07.00-02-0011/16-00, Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do "Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy” 
  • „RPDS.08.07.00-02-0012/16-00, Poprawa dostępu do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy” 
  • „RPDS.08.07.00-02-0012/16-00, Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do "Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi" w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy”

w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego 

PROGRAMY PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ

realizowane przez Wielospecjalistyczny Szpital-SPZOZ w Zgorzelcu

 

 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020