Subregionalna infolinia wsparcia - tel. 571 334 794 

Refundacja kosztów

Refundacja kosztów dojazdu

 

Każda uczestniczka Programu spoza Zgorzelca, która jest mieszkanką subregionu jeleniogórskiego, może otrzymać refundację kosztów dojazdu na badanie własnym środkiem transportu.

PRZELICZNIK: 0,84 zł za każdy kilometr od miejsca zamieszkania do placówki diagnostycznej, i z powrotem  

Po wykonanym badaniu rejestratorka wystawi pacjentce stosowne zaświadczenie. Do godz. 15.00 można odebrać refundację osobiście, w Kasie WS-SPZOZ w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 11-12, bądź poczekać na przelew po podaniu nr konta bankowego.

 

Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną

Kobiety potrzebujące wsparcia w opiece nad osobą zależną na czas badania, mogą otrzymać refundację kosztów opieki do wysokości 200 zł (za okazaniem rachunku).