Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
 ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
 NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
 
 
 
 

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU
RPDS.08.07.00-02-0012/16 Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do
"Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi" w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy
RPDS.08.07.00-02-0011/16 Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do
"Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" w celu wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy
RPDS.08.07.00-02-0010/16 Poprawa dostępu do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego
dla osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy

Program operacyjny - RPDS.00.00.00 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa - RPDS.08.00.00 - Rynek pracy
Działanie
- RPDS.08.07.00 - Aktywne i zdrowe starzenie się