Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
 ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
 NIP 615-17-06-942, REGON 231161448
Infolinia +48 571 334 794
 
 
 

Dla kogo?

Badanie dla kobiet i mężczyzn,
dla osób w wieku 55-64 lat
dla osób pracujących
refundujemy koszt dojazdu własnego
możliwość dowozu grupowego
zwracamy koszt opieki nad osobą zależną
darmowy lek - pacjent nie ponosi
żadnych kosztów!

Informacje o badaniu

Rejestracja na badanie

 • tel. +48 571 334 797

Przygotowanie do Kolonoskopii

Regulamin programu

Deklaracja

Ankieta

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dane od innej osoby

Klauzula informacyjna dane wrażliwe

Klauzula informacyjna dane zwykłe

 

Dla kogo?

Badanie dla kobiet w wieku 50-69 lat
dostępna raz na 24 miesiące
bez skierowania i bez kolejki

Informacje o badaniu

Rejestracja na badanie

 • tel. +48 571 334 799 lub +48 571 334 956

Przygotowanie do Mammografii

Regulamin programu

Deklaracja

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dane od innej osoby

Klauzula informacyjna dane wrażliwe

Klauzula informacyjna dane zwykłe

 

Dla kogo?

dla wszystkich kobiet
zwracamy koszty dojazdu na badanie
bez kolejek
bez skierowania
wtedy gdy Ty masz czas!
szybko i profesjonalnie
tylko położna i Ty!
jeden telefon!
bezpłatnie i łagodnie

Informacje o badaniu

Rejestracja na badanie

 • Zgorzelec, ul. Warszawska 30,
  tel. +48 571 334 652

 • Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12,
  tel. +48 571 334 821

 • Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1,
  tel. +48 602 517 269

 • Zawidów, ul. Skłodowskiej – Curie 6,
  tel. +48 75 77 88 255

 • Pieńsk, ul. Dąbrowskiego 64,
  tel. +48 571 334 644

 • Olszyna, ul. Wolności 21,
  tel. +48 571 334 849

Przygotowanie do Cytologii

Regulamin programu

Deklaracja

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dane od innej osoby

Klauzula informacyjna dane wrażliwe

Klauzula informacyjna dane zwykłe

 

Informacje: Aktualnie trwają spotkania informacyjno - edukacyjne! Sprawdź kiedy będziemy u Ciebie? tel. +48 571 334 794

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU
RPDS.08.07.00-02-0012/16 Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do
"Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi" w celu wydłużenia aktywności zawodowej na rynku pracy
RPDS.08.07.00-02-0011/16 Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do
"Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" w celu wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy
RPDS.08.07.00-02-0010/16 Poprawa dostępu do programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego
dla osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy

Program operacyjny - RPDS.00.00.00 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa - RPDS.08.00.00 - Rynek pracy
Działanie
- RPDS.08.07.00 - Aktywne i zdrowe starzenie się

 
 

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)